X
تبلیغات
رایتل

روانشناسی

اجتماعی، سیاسی، مذهبی

 

اگر کارها طبق بر نامه تان پیش نرود   

 

احساس شکست خواهید کرد  

 

وقتی می فهمید زندگی کلاس درسی است که در آن موفقیت  یعنی بهترین انسان  شدن    

 

(دلسوز ،مهربان و...)  

 

خود و تجربیات خود را از دید گاه کاملا متفاوتی ارزیابی خواهید کرد.   

 

به جای آنکه موفقیت را با آنچه به آن رسیده  یا به دست آورده ،این تعریف کنید.چرا آن را با میزان   

 

 

رشد   خود در هر  روز تعریف نکنید ؟

  

 

چگونه باید آغاز کنید؟ 

 

فهرست باید های خود را دور بیندازید بعد آ ن را با تنها یک تعهد جایگزین کنید   

 

 

((امروز می خواهم بهترین انسانی که می توانم،بشوم)) 

 

به خود بگویید می خواهم تا اونجا که می تونم چیز یاد بگیرم و نا اونجا که می تونم رشد کنم حالاهر چی که پیش بیاد   

 

 

البته بسته به این که تا چه حد در درون خود از پس امور بر آیید