X
تبلیغات
زولا

روانشناسی

اجتماعی، سیاسی، مذهبی

 

 راز چهارم

همه موانع درس هایی هستند در لباس متفاوت آنها  را گرامی بدارید و از آنها بیا موزید

مشکلات  تمام  عیار به آزادی تمام عیار می انجامد

اگر مطمئن بودید که هر اتفاقی در طول زندگی تان می افتد ،بخشی از طرح عظیم است تا شما را مهربان ترین، قوی ترین انسان روی زمین بسازد چه؟

 وقتی  به موانع تنهابعنوان  چیزهایی نا خوشایند و نخواستنی نگاه کنید،

خود را از درسهای پنهانی که در درونشان است محروم می کنید.

اوضاع بنا نیست همیشه آسان با شد موانع همیشه بخشی از این زندگی خواهد بود.

از ویژگی هایی که ما را بعنوان موجودات انسانی بهتر تعریف می کند این است که چگونه از عهده ی این موانع و دشواری ها بر آییم .

بدون داشتن موانع در زندگی چگونه ،همدلی ،اطمینان ،شکیبایی،وفاداری

بیا موزیم.

اگر مشکلات نداشتیم ،هرگز قوی بودن را یاد نمی گرفتیم.

اگرکشمکشی نداشتیم ،هرگز انعطاف پذیری را یاد نمی گرفتیم.

اگر دیر کردی در کار نبود ،هرگز شکیبایی نمی آموختیم.

اگر مقاومت نداشتیم ،هرگز پشتکار را نمی آموختیم.

اگر نا امیدی نبود ،هرگز ایمان آوردن نمی آموختیم.

اگر رنج نمی کشیدیم ،هرگز مهر و همدلی یاد نمی گرفتیم.

ما بیشتر به هنگام سختی ها رشد می کنیم و نه به هنگام اوقات خوش

وقتی از آنچه می گذرد تنفر دارید ، بدانید که چیزی شگفت آور در حال روی دادن است.

چیزی با اهمیت ،چیزی که زندگی را تغییر می دهد.

موانع به شما نشان می دهند کجا گرفتار هستید،و کجا بر امور تسلط ندارید.

یکی از موانع که به ما درس می دهد ((رنج )) است رنج از دست دادن ،رنج حسادت ،رنج طرد شدن،رنج ناامیدی،رنج سر خوردگی

رنج شما را از خواب بیدار می کند شما را وادار می کند تا سریع توجه نشان دهید شما را بر می انگیزد تا به حقیقت عمیق تر نگاه کنید.

موانع می توانند بزرگترین آموزگاران باشند و به جای آنکه موانع و مشکلات را به عنوان

نشانه ای از اشتباه کاری خود بدانید سعی کنید این موانع را به عنوان بخش یکپارچه و با ارزشی از سفر خود بشناسیدو از درسهایی که عرضه می دارد استقبال کنید.

وقتی یاد می گیریم درموانع به دنبا هدف حقیقی باشیم ،می توانیم از آن ها برای رشد استفاده کنیم و هدیه ای را که سعی دارند به ما بدهند دریافت کنیم.

احترام به مانع : یعنی درک هدف بالاتری از آن در زندگی تو دنبال می شد ، یعنی بیرون آوردن درس و موهبت ها از آن ، یعنی سپاسگزار بودن به خاطر تجربه.

در بر خورد با موانع مثل جریان رودخانه : یاد بگیریم که تسلیم باشیم ،سازگار شویم و

مسیردیگری را امتحان کنیم.

پرسش هایی که می توانید در رویا رویی با موانع از خود بپرسید:

1- چرا این اتفاق برای من می افتد؟

2- چگونه در حالی که از هم می پاشم ، این وضع برایم سودمند است؟

3- این بحران درباره من به من چه می آموزد؟

4- اگر خداوند این را بای من خواسته ،هدفش چه بوده؟

5- چرا این وضع ممکن است در زندگی کنونی  من ضروری باشد؟

6-چگونه می توانم این وضعیت را با آرامش و آگاهانه از سر بگذرانم؟

7- چگونه می توانم از این وضعیت برای رشد بهره برداری کنم؟

8- خداوند به من چه می خواهد بیاموزد؟